pwd. Michał Supiński HO

Funkcje:

- drużynowy 149 PDH "Bzura"

Wiek: 21 lat

Wykształcenie: Absolwent XII LO w Poznaniu, obecnie na studiach I stopnia na AWF, kierunek Wychowanie Fizyczne
poprawione
 
 
phm. Melania Kujawa HO

 

Funkcje:

- opiekun drużyny 149 PDH "Bzura"

 Wiek: 29 lat

 Wykształcenie: Absolwentka Biofizyki specjalność Fizyka Medyczna na UAM, obecnie na studiach doktoranckich.

Melania_profilwka.jpg
Marta Kozłowska

Funkcje:

- przyboczna 149 PDH "Bzura"

Wiek: 18 lat

Wykształcenie: Uczeń VII LO w Poznaniu
Marteł na stronę
 
 
Instruktorzy drużyny  
 

phm. Wojciech Wieland HO

Funkcje:
- instruktor 149 PDH "Bzura"
Wiek: 31 lat

Wykształcenie: Absolwent Ogrodnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

 
 totoot.jpg
 
 
 

phm.  Łukasz Buziak HR

Funkcje:
- instruktor 149 PDH "Bzura"
- były drużynowy 149 PDH (w latach 2003-2008)

Wiek: 35 lat

Wykształcenie: Absolwent Geografii na UAM w Poznaniu