Jak dowiadujemy się z wcześniejszych rozkazów Komendanta Hufca ZHP “PIAST” 149 PDH powstała dużo wcześniej, jednak postaraliśmy się spisać jej historię od momentu kiedy “powstała po raz drugi”. Tak więc zawsze kiedy będzie użyte słowo - powstała, będziemy mieli na myśli moment jej reaktywowania.

•    Rok harcerski 1993/94
Na mocy rozkazu Komendanta Hufca L.7/93 z dnia 11.10.1993 roku została zarejestrowana w hufcu nowa drużyna harcerska, która powstała z podziału 148 PDH “Biała Róża” im. Kornela Makuszyńskiego. Został jej nadany numer i nazwa, która brzmi 149 Poznańska Drużyna Harcerska. Jej pierwszym drużynowym został mianowany druh przewodnik Adam Andrzejewski. Skład drużyny został zasilony z młodych harcerzy i harcerek, którzy dopiero co przeszli z 34 SGZ; tak więc liczyła ona 16 osób. Pierwszy rozkaz drużyny został wydany 29.10.1993 r. i mówił on o przybocznych, zastępowych, skarbniku i kronikarzach oraz o barwach drużyny. Pierwszym przybocznym został mianowany odk. Tomasz Tritt, który również został zastępowym męskiego zastępu “Sokół”, który składał się z 10 osób. Został jeszcze zastęp dziewczyn - “Orły”, o poprowadzenie którego została poproszona dh pwd. Karolina Schwarz ze 148 PDH. Skarbnikiem została Joanna Tokarczuk, a kronikarzami Anna Turek i Małgorzata Pytko. Drużyna działała w roku harcerskim 1993/4 w systemie zastępowym, tzn. co tydzień odbywały się zbiórki zastępów, a co najmniej raz na miesiąc zbiórka drużyny. W ciągu roku harcerze zdobywali sprawności, składali Przyrzeczenie Harcerskie oraz rozpoczynali zdobywanie stopni harcerskich. Drużyna brała również udział w wielu imprezach organizowanych przez Komendę Hufca i drużyny hufca.
Podsumowaniem całorocznej pracy drużyny był obóz harcerski stały, który odbył się w Wagowie na terenie stanicy obozowej hufca.

•    Rok harcerski 1994/95
W czasie roku harcerskiego 1993/94 drużyna się rozwijała i już we wrześniu 1994 roku ilość jej członków wynosiła 27 osób, a krótko później już 35 osób. Spowodowało to powstanie kolejnych zastępów: żeńskiego - “Pantery” z zastępową Katarzyną Sujak oraz męskiego - “Jastrzębie”, którego zastępowym został Łukasz Buziak. Natomiast zastępową “Orłów” została Katarzyna Musiej, a zastępowym “Sokoła” - Krzysztof Nowak. Tak więc w drużynie działały już cztery zastępy.
Zgodnie z wrześniowym rozkazem drużyny nastąpiły pewne zmiany przybocznych, odk. Tomasz Tritt po odejściu z drużyny został zwolniony z tej funkcji (powrócił w lutym 1995r.), a objęły ją: dh pwd. Karolina Schwarz oraz dh Ewa Andrzejewska. Jednak już w listopadzie nastąpiły kolejne zmiany. Rozkazem Komendanta Hufca L.11/94 drużynową 149 PDH “Bzura” została mianowana druhna pwd. Karolina Schwarz, po tym jak na własną prośbę z funkcji drużynowego został zwolniony dh pwd. Adam Andrzejewski.
Jednym z głównych zadań na rok 1994/95 było zdobycie imienia bohatera, którym miał być gen. Tadeusz Kutrzeba. W związku z tym drużyna rozpoczęła “kampanię bohater”, w ramach której na kolejnych zbiórkach realizowaliśmy wiele zadań związanych z postacią generała. Na zbiórce rozpoczynającej powiedzieliśmy sobie co to jest kampania bohater, przeczytaliśmy życiorys gen. Tadeusza Kutrzeby i rysowaliśmy jego portrety (jeden z nich znajduje się na okładce broszury przygotowanej na cześć Tadeusza Kutrzeby). Jako zadanie międzyzbiórkowe rada drużyny była odpowiedzialna za wykonanie gazetki dotyczącej naszego bohatera. Natomiast zastępy miały zbierać informacje dotyczące dowódcy Armii “Poznań” i przygotować krzyżówki z nim związane (jedna z nich znajduje się również w broszurze). Na kolejnej zbiórce poświęconej Kutrzebie zastępy rozwiązywały wcześniej wykonane krzyżówki i wymieniały się wiadomościami zebranymi od czasu poprzedniej zbiórki. Kolejnym zadaniem międzyzbiórkowym dla zastępów było wymyślenie piosenki o bohaterze, a sami zastępowi mieli przygotować pytania do randki w ciemno z Tadeuszem Kutrzebą, która miała na celu poznanie cech charakteru generała. W międzyczasie powstała także karta próby na sprawność “Tadzia” i jej symbol graficzny.
W końcu doczekaliśmy się tego upragnionego momentu. Dnia 16 lutego 1995 roku odbyła się uroczysta zbiórka kończąca kampanię bohater, na której został przeczytany rozkaz Komendanta Hufca (L.1/95) dotyczący naszej drużyny. Była także gawęda podsumowująca naszą ciężką pracę odnośnie zdobywania imienia bohatera drużyny, na której po raz kolejny omawialiśmy postać Tadeusza Kutrzeby i jego działalność. Od tej chwili pełna nazwa drużyny brzmi:
149 Poznańska Drużyna Harcerska
“Bzura”
im. gen. Tadeusza Kutrzeby
W kwietniu zastęp “Pantery” brał udział w turnieju piłki koszykowej HARCBASKET, w którym dziewczyny zajęły II miejsce. Natomiast 26.05.1995 r. odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Matki, na którą zaproszone zostały mamy. Było to kolejne zadanie zespołowe realizowane w tym roku harcerskim.
W zamian za otrzymanie harcówki osiedlowej (osiedle Bolesława Śmiałego 36) zobowiązani zostaliśmy do zorganizowania Dnia Dziecka dla mieszkańców naszego osiedla.
W mijającym roku braliśmy również udział w następujących imprezach hufcowych:
•    Buława
•    Rajd Pieczonego Ziemniaka
•    Harcerski Rajd Nadnotecki - HARNA
•    Święto Bohatera Hufca
•    Zimowy Bieg Sprawnościowy
•    Rajd Powiania Wiosny
•    Festiwal Piosenki Harcerskiej - Fermata
Poza imprezami hufcowymi braliśmy także udział w biwakach drużyny w Rogalinku organizowanych wraz ze 148 PDH "Biała Róża”.
Podsumowaniem całorocznej pracy był, pierwszy na zupełnie nowym terenie obóz Zgrupowania Hufca w Kosewie.

•    Rok harcerski 1995/96
Na początku roku harcerskiego powstał zastęp próbny “T” (późniejszy “Kruki”), którego zastępową została och. Anna Michalska. Lecz oprócz niego działały również zastępy: Pantery, Orły, Sokół i Jastrzębie. W tym roku drużyna zmieniła system pracy - co tydzień odbywały się tylko zbiórki drużyny.
We wrześniu uczestniczyliśmy w akcji Sprzątanie Świata, uprzątnęliśmy wówczas część osiedla Bolesława Śmiałego. Natomiast w listopadzie zorganizowaliśmy bieg po Poznaniu, w którym wzięli również udział harcerze i harcerki ze 148 PDH. Tutaj popisał się swymi umiejętnościami zastęp “Kruki”.
Od tego roku nasza drużyna jest odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie Festiwalu Zuchowego - Ćwirek.
Harcerki naszej drużyny w dniach 27.01 - 11.02 uczestniczyły w zimowisku harcerskim w Rogalinku wraz z dh pwd. Ewą Andrzejewską.
W czasie roku realizowaliśmy również program ZHP - “Woda jest życiem”, w ramach którego za pomocą gier, zabaw i ćwiczeń uczyliśmy się jak korzystać z wody w domu, jakie ma zastosowanie w rolnictwie i jak ważna jest woda w zachowaniu naszej higieny osobistej. Prócz tego poszerzaliśmy nasze wiadomości z zakresu ochrony środowiska wodnego.
Po raz kolejny organizowaliśmy wraz z 68 i 148 PDH festyn z okazji Dnia Dziecka na osiedlu Przyjaźni.
W minionym roku braliśmy również udział w wielu imprezach hufcowych.
A podsumowaniem naszej całorocznej pracy był obóz stały zorganizowany w ramach Zgrupowania Obozów Hufca “Piast” w Kuźnicy Żelichowskiej.

•    Rok harcerski 1996/97
Tak więc zaczął się kolejny rok harcerski. Do pomocy zostali nam przydzieleni: dh. Filip Stachowski, który został zastępowym zastępu “Jastrząb” oraz dh. Sławek Żurek, który opiekował się zastępem “Sokół”. Powstały także nowe - próbne zastępy -“T1” i “T2”, których zastępowymi zostali dh. Magda Szczepańska oraz dh. Michał Czajka (oba zastępy rozpadły się bardzo szybko, bo już w październiku). Dalej działał zastęp "Orły" (dh. K. Musiej). Rozwiązany został zastęp "Kruki". Odeszła natomiast dh. Ewa Andrzejewska.
W tym roku, tak jak i w poprzednich braliśmy udział w wielu imprezach hufcowych i nie tylko. Najpierw wyruszyliśmy na Bieg o Buławę 174 PDH “Hetman”. Tym razem bieg odbył się na terenach wojskowych - na poligonie w Biedrusku. Było ekstra - tym bardziej, że zdobyliśmy Buławę Polną (zastęp “Sokół”).
Wraz z rozkazem Komendanta Hufca L8/96 z 22 października w poczet instruktorów hufca został przyjęty dh. Tomasz Tritt.
W Zimowym Biegu Sprawnościowym Zastępów Harcerskich zastęp “Sokół” zajął I miejsce natomiast “Jastrząb” miejsce III.
Po raz drugi zorganizowaliśmy Festiwal Piosenki Zuchowej “Ćwirek”, który odbył się w MDK “Słońce”.
I tak minął nam kolejny rok harcerki, który podsumowaliśmy na obozie Zgrupowania Hufca w Rogowie, na który pojechały tylko zastępy męskie, tzn. “Jastrząb” i “Sokół”.

•    Rok harcerski 1997/98
W roku harcerskim 1997/98 działały już tylko dwa zastępy: młodszoharcerski - “Jastrząb” oraz starszoharcerski - “Sokół”, ponieważ zastęp “Orły” rozpadł się. Pozostały tylko dwie druhny, które nie zrzuciły naszych barw, ale uczęszczały na zbiórki do 148 PDH.
Drużynowym został pwd. Tomasz Tritt (Rozkaz L7/97 Komendanta Hufca), a uroczyste przekazanie drużyny nastąpiło na biwaku drużyn. Przybocznymi (z rozkazu drużynowego L10/97) zostali dh. Sławek Żurek i dh. Filip Stachowski, którzy dalej prowadzili swoje zastępy.
W tym roku harcerskim drużyna także uczestniczyła w wielu imprezach, organizowanych przez Hufiec "PIAST" Poznań - Stare Miasto:
•    XII Nocnym Biegu o Buławę 174 PDH "Hetman";
•    Jubileuszowej Grze Harcerskiej zorganizowanej z okazji 85-tej rocznicy powstania drużyn skautowych na Starym Mieście w Poznaniu, w której drużyna zajęła I miejsce;
•    Święcie Bohatera Hufca - Powstańców Wielkopolskich 1918/19;
•    XVII Zimowym Biegu Sprawnościowym Zastępów Harcerskich Hufca "PIAST", w którym zastęp "Jastrząb" zajął I miejsce, natomiast "Sokół " - II;
Wraz z zaprzyjaźnioną 148 Poznańską Drużyną Harcerską "Biała Róża" organizowane były biwaki harcerskie w Rogalinku. Obie drużyny przygotowały także Festiwal Piosenki Zuchowej "ĆWIREK" dla gromad zuchowych naszego hufca.
Z funkcji przybocznego zrezygnował dh. Filip Stachowski, który został zwolniony z pełnionych przez siebie funkcji wraz z rozkazem drużynowego L5/98. Funkcję zastępowego zastępu "Jastrząb" objął jednocześnie dh. Krzysztof Gaszak.
W ramach Harcerskiej Akcji Letniej drużyna była na obozie w Piszczegórkach koło Dolska.

•    Rok harcerski 1998/99
Na początku roku harcerskiego, a dokładnie 19 września wraz ze 148 PDH zorganizowaliśmy uroczysty biwak z okazji 10-lecia 148 PDH i 5-lecia 149 PDH w Rogalinku. Na ten biwak zaprosiliśmy mnóstwo gości m.in.: dyrektorki SP 34 (byłe i obecne), władze hufca, byłych harcerszy obu drużyn i wielu innych. W czasie biwaku odbyły się wystawy: kronik, zdjęć, proporców. Była także zupa dla gości, no i ognisko, na którym nastąpiło przekazanie 148 PDH w ręce dh. pwd. Magdy Gawrońskiej.
Jak co roku w ostatni weekend września odbył się XIII Nocny Bieg o Buławę 174 PDH , w którym wziął udział zastęp "Sokół" i skąd przyjechał z główną wygraną, czyli Buławą Koronną (starszoharcerską). Natomiast 11.10.98r. wraz ze 148 PDH zorganizowaliśmy Jesienny Złaz na Pieczonego Ziemniaka dla drużyn naszego hufca. Później braliśmy jeszcze udział w uroczystościach przekazania sztandaru Towarzystwu Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego, a także w obchodach święta bohatera hufca, pod pomnikiem poległych harcerzy powstańców.
W październiku, oprócz nadal działających zastępów powstały także dwa nowe młodszoharcerskie: "Orły" - żeński i "Diabły" - męski. Zastępowymi ich zostali na mocy rozkazu drużynowego (L7/98) dh. Michał Nowak i jego brat dh. Krzysztof Nowak.
W międzyczasie dh. Tomek Tritt zamknął z wynikiem pozytywanym próbę podharcmistrzowską (Rozkaz KH L10/98), natomiast dh. Krzysztof Gaszak otworzył próbę przewodnikowską.
W dniach 20-21.02.99r. odbył się kolejny - XVIII Zimowy Bieg Sprawnościowy Zastępów Harcerskich Hufca "PIAST" , w którym uczestniczył tylko zastęp "Sokół". Bieg składał się z dwóch etapów: sprawnościowego po Cytadeli i "myślowego" po mieście. Po pierwszym etapie nasi chłopcy mieli 22 punktową przewagę nad następnym z zastępów. I jak się okazało podczas niedzielnego apelu była to wystarczająca przewaga. Zastęp "Sokół" - wygrał.
27.03.99r. już po raz drugi wzięliśmy udział w Misterium Męki Pańskiej zorganizowanym przez Duszpasterstwo Akademickie "Don Bosco", które odbyło się na Cytadeli.
Tradycyjnie juz jak co roku dnia 17.04.99r. nasza drużyna wraz ze 148 PDH przygotowały i przeprowadziły Festiwal Piosenki Zuchowej "Ćwirek'99". W tym roku udział w festiwalu wzięło udział tylko sześć gromad zuchowych naszego hufca.
Z dniem 21.05.99 został powołany zastęp próbny onazwie "D1", którego zastępowym został dh. Jarosław Więckowski.
Dnia 12.06.99r. odbył się I Harcerski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Hufca "PIAST" - "PIAST CUP'99" , w którym nasza drużynka zajęła I miejsce.
I tradycyjnie już jak co roku w lecie wybraliśmy się na Zgrupowanie Obozów Hufca "Piast" . Tegoroczny obóz odbył się w Mrówkach koło Wilczyna.

    Rok harcerski 1999/00
No i rozpoczęliśmy kolejny rok swej działalności. Skład drużyny praktycznie nie uległ zmianie. Jedyna zmianą jest fakt, że mamy przyboczną - została nią dh. Ania Tritt, które przeszła do naszej drużyny ze 148 PDH z dniem 01.07.99r.
W dniach 25-26.09.99 odbył sie XIV Bieg o Buławę 174 PDH. W tym roku impreza odbyła się również na terenach poligonu wojskowego w Biedrusku. Nasza drużyna wystawiła aż trzy ekipy starszoharcerkie: "Sokół", "Jastrząb" oraz "Drużynę A", która składała się z phm. Tomka T. - drużynowego, dh. Sławka Ż - przybocznego, dh. Krzysztofa G. - zastępowego "Jastrzębia" oraz pwd. Mateusza Ż - przybocznego 148 PDH. I to właśnie "Drużyna A" po prawie 5-cio godzinej grze i dogrywce zdobyła Buławę Koronną. To już nasza druga z rzędu Buława Koronna - więc już się szykujemy na kolejną. A zdobycie trzech buław z rzędu powoduje zatrzymanie jej na własność. Więc chyba jest się na co szykować ...
17 października odbył sie Zjazd Hufca "PIAST", na którym wybieraliśmy nowe władze. Komendantem Hufca został na kolejna kadencje dh. hm. Janusz Wolski. Natomiast dh Tomasz Tritt został wybrany do Komisji Rewizyjnej Hufca.
W październiku komendanci hufców poznańskich wraz z Komendantem Choragwii Wlkp. ustalili, że należy powołać Drużynę Chorągwianą. Dh. Janusz Wolski - Komendant Hufca "PIAST" wyznaczył phm. Tomasza Tritt jako osobę odpowiedzialną za reprezentację hufca do Drużyny Sztandarowej Chorągwi. W skład tej Drużyny Sztandarowej wchodzą reprezentacje sześciu hufców miasta Poznania. Tak więc nasza drużyna wchodzi w skład Drużyny Sztandarowej Chorągwi Wlkp .
Wraz z Drużyna Sztandarową braliśmy udział m.in w uroczystościach związanych z Dniem Niepodległości oraz z 81 rocznicą Powstania Wielkopolskiego.
Na grudniowej Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorkich Hufca "Piast" swoje próby przewodnikowskie pomyślnie zamknęli i podpisali Zobowiązania Instruktorskie dh. Ania Tritt oraz dh. Sławek Żurek (rozkaz L12/99 KH).
Dnia 9 stycznia wzięliśmy udział - z Drużyną Sztandarową w VIII finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasza obecność polegała na udziale w akcji "Światełko do Nieba".
19 lutego 2000 roku odbył sie już kolejny - czyli XIX Sprawnościowy Bieg Zastępów Harcerskich i Starszoharcerskich Hufca "Piast". W tym roku wystawilismy aż trzy zastępy: jeden harcerski ("Wiedźmy"+"Diabły" ) i dwa starszoharcerskie ("Sokół" i "Jastrząb"). Jak zwykle były dwie części biegu: jedna na myślenie - po naszym ukochanym mieście i druga sprawnościowa po Cytadeli. Apel rozpoczynający bieg odbył się o  godz. 930 w "parku lekarza pod pomnikiem pisarza" (czyt. w parku K. Marcinkowskiego pod pomnikiem J. Słowackiego). Tam zastępy pozowały do zdjęć, po czym odbył się apel i nastąpiło rozdanie zadań. Zastępy ruszyły na miasto... O godz. 1230 zastepy zgłaszały się pod hufcem, aby o 1300 wyruszyc na dalszą część biegu - na Cytadelę. Ta część trwała dwie godziny i około 1600 odbył się apel kończący bieg. I co się okazało...? Wśród zastępów starszoharcerskich najlepszy okazał się zastęp "Sokół". Gratulacje chłopaki!!!
Dnia 12 marca 2000r. w Gnieźnie odbył się Milenijny Zjazd Prezydentów państw Europy Środkowej, w którym brało udział 6-ciu prezydentów. Byliśmy tam także wraz z Drużyną Sztandarową Chorągwi Wielkopolskiej.
Na marcowejj Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorkich Hufca "Piast" tym razem próbę przewodnikowską zamknął i podpisał Zobowiązania Instruktorskie dh. Krzysztof Gaszak (rozkaz KH L3/2000). Od tej chwili w naszej drużynie jest czterech instruktorów - ciekawe to będzie nastepnym?
15 kwietnia odbył się już po raz kolejny Festiwal Piosenki Zuchowej "Ćwirek" - był to już piąty rok z kolei jak organizowaliśmy ten festiwal. Udział w festiwalu wzięło w tym roku ponownie sześć gromad, jednak wystąpiły one w liczniejszych składach - było około 70 zuchów.
W tym roku (10 czerwca) już po raz drugi odbył się Harcerski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Hufca "Piast" - "PIAST CUP 2000" , w którym oczywiście wzięliśmy udział. Wystawiliśmy jedną drużynę - tak jak przed rokiem. Turniej trwał cały dzień, a na dodatek było strasznie gorąco. Było ciężko, ale się udało. Wygraliśmy!!!
W ramach Harcerskiej Akcji Letniej - 16 lipca wyjechalismy sobie na Zgrupowanie Obozów Hufca "Piast" do Niedźwiad koło Rogowa, tzn. w to samo miejsce co trzy lata temu, ale tym razem była troszke inna nazwa tego miejsca. Na obozie było nawet nieźle, z tym że pogoda troszke nam niedopisała - "dosyć często" padał deszcz.
Natomiast od 3 do 10 sierpnia braliśmy udział w Międzynarodowym Zlocie Młodziezy Miast Partnerskich Hannoveru w ramach Expo 2000 . W zlocie tym uczestniczyła tylko 10 osobowa grupa z Poznania (w tym 7 osób z naszej drużynki).

•    Rok harcerski 2000/01
Od samego początku roku przygotowywaliśmy się do XV Biegu o Buławę 174 PDH , który w tym roku odbył sie w podpoznańskiej Gluszynie w dniach 30.09-1.10. Ten wyjazd był dla nas bardzo ważny, gdyż dwa razy z rzędu wygraliśmy Buławę Koronna (starszoharcerską), no i pragnęliśmy wygrać ją po raz trzeci, ponieważ panuje taki niepisany zwyczaj, że ten kto zdobędzie ją trzy razy z kolei otrzymuje ją na własność. Jeszcze nikomu się to nie udało w historii tego biegu – a więc był to szczególny wyjazd, było o co walczyć. O godz. 21 rozpoczęła się gra, zastępy otrzymały zadania, mapy i ruszyły w las. Po czterech i pół godzinach biegania chłopacy pojawili się w głuszyńskiej szkole ze wspaniałą wiadomością - WYGRALIŚMY!!! Teraz Buława Koronna już jest nasza.
W dniach 3-5 listopada wraz ze 144 PDH "Szaniec" wybraliśmy się na biwak do Pamiątkowa. Choć pogoda nam niezbyt dopisała, to biwak uważamy za udany. Wszystkie zaplanowane przez nas zajęcia odbyły się - a chyba to jest najważniejsze. Tym razem to chłopacy z zastępu "Diabły" przygotowali gry dla harcerzy z obu drużyn - jedną nocną (piątek) i jedną dzienną (sobota). W sobotę wieczorem odbyło się świecznisko, które jednak zakończyło się dość szybko - powodem było "zmęczenie" śpiewających.
11 listopada już tradycyjnie (prawie jak co roku) uczestniczyliśmy wraz z Drużyną Sztandarową Chorągwi Wlkp. z uroczystościach związanych z odzyskaniem niepodległości. Byliśmy m.in. przy składaniu kwiatów pod tablicą J. Piłsudskiego, na mszy św. w Farze, w Kórniku, no i oczywiście na defiladzie na Placu Wolności...
Wreszcie to nastąpiło...w dniach 14-19 listopada braliśmy udział w wyjeździe reprezentacji Chorągwi Wielkopolskiej do Londynu. To był naprawdę bardzo udany wyjazd. Więcej o tym wyjeździe już wkrótce...
Tradycyjnie, już jak co roku 27 grudnia braliśmy udział w uroczystościach związanych z wybuchem Powstania Wiekopolskiego. Najpierw wraz z Drużyna Stzandarową byliśmy pod Pomnikiem Powst. Wlkp., a następnie pojechaliśmy pod nasz hufiec, aby tam uczestniczyć w apelu.
Od tego momentu powstawać będzie tutaj kalendarium drużyny...
6 stycznia - Turniej Koszykówki organizowany przez 111 PDH "Kamyk". Wygrana w obu kategoriach wiekowych - harcerskiej ("Diabły") i starszej ("Sokół").
24 luty - XX Zimowy Bieg Sprawnościowy Zastępów Harcerskich i Starszoharcerskich Hufca ZHP "Piast". Udział i wygrana zastępu "Diabły" w kategorii harcerskiej
30 marca - 1 kwietnia - biwak drużyny w Rogalinku wraz ze 144 PDH "Szaniec"
9 czerwca - III Turniej Piłkarski o Puchar Komendanta Hufca "Piast". I miejsce w kategorii harcerskiej - zastęp "Diabły", II miejsce w kategorii starszoharcerskiej - zastęp "Sokół"
15 - 17 czerwca - biwak w Rogalinku wraz ze 144 PDH "Szaniec"
17 - 30 lipca - obóz stały w Mrówkach w ramach Zgrupowania Obozów Hufca ZHP "Piast"

•    Rok harcerski 2001/02
09 - 15 września - udział w Pielgrzymce Harcerzy Chorągwi Wielkopolskiej do Włoch w 90 rocznicę powstania harcerstwa na ziemiach polskich...zdjęcia
29/30 września - udział w XVI Biegu Nacnym o Buławę 174 PDH "Hetman" - druzyna wystawiła 1 harcerski i 3 starszoharcerskie zastępy
11 listopada - udział w uroczystościach związanych z 83 rocznicą odzyskania niepodległości
16 grudnia - udział we mszy harcerskiej w Farze, której przewodził ks. bp. Jędraszewski; po mszy - na Starym Rynku nastapiło przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom Poznania
18 grudnia - obecność podczas otwarcia Muzeum Powstania Wielopolskiego na Starym Rynku
21 grudnia - przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju ks. proboszczowi z Parafii p.w. Św. Stanisława BiM na os. Bolesława Śmiałego podczas mszy roratniej (godz. 6.30);
pwd. Krzysztof Gaszak wraz z druhnami z II Szczepu "Dziadek" przekazał światełko wojewodzie wielkopolskiemu w Urzędzie Wojewódzkim oraz pracownikom poznańskiej telewizji PTV3;
phm. Tomasz Tritt oraz Łukasz Buziak wraz z ks. pwd. Pawłem Kujawą (kapelan Chorągwi Wlkp.) i dh. hm. Beatą Owczarzak (zastępczyni komendanta Chorągwi Wlkp.) złożyli wizytę ks. arcybiskupowi Juliszowi Peatzowi - przekazując wraz z życzeniami światecznymi Betlejemskie Światełko Pokoju
27 grudnia - udział w poznańskich uroczystościach związanych z 83 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego pod Pomnikiem Powst. Wlkp. oraz w apelu z okazji Święta Bohatera Hufca pod naszym hufcem
26/27 stycznia - II Harcerski Turniej Koszykówki organizowany przez 111 PDH "Kamyk" - drużyna wystawiła tylko jeden zespół (w kategorii starszoharcerskiej). Ze względu na niekorzystny stosunek koszy rzuconych i straconych zajęliśmy III miejsce...wyniki
23 lutego - udział w XXI Zimowym Biegu Sprawnościowym Zastępów Harcerskich Hufca ZHP "Piast" Poznań - Stare Miasto. Zastęp "Diabły" zajął V miejsce w katergorii starszoharcerskiej.
Udział w uroczystym apelu pamięci zorganizowanym w Forcie VII z okazji 58 rocznicy śmierci pierwszego Naczelnika "Szarych Szeregów" harcmistrza Floriana Marciniaka
15 - 17 marca - biwak drużyny w Rogalinku. Podczas biwaku Przyrzeczenie Harcerskie złozyła dh. Katarzyna Bobrzyk.
22 marca - udział w Drodze Krzyżowej ulicami miasta Poznania
23 marca - udział w Misterium Męki Pańskiej organizowanym przez Duszpasterstwo Akademickie "Don Bosco" na poznańskiej Cytadeli
30 marca - warty przy Grobie Pańskim w Kościele św. Jerzego na ul. Swobody
20 kwietnia - udział w Ingresie arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w Katedrze Poznańskiej.
Pomoc harcerek i harcerzy podczas Dnia Ziemi organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 34.
26 kwietnia - udzial w uroczystościach związanych z odsłonięciem pomnika Cyryla Ratajskiego na placu Andersa w Poznaniu
08 maja - Dzień Zwyciestwa, apel na Cytadeli
14 sierpnia - Dzień Wojska Polskiego, udział w apelu pod Pomnikiem Powst. Wielkopolskich
31 sierpnia - Jubileuszowy Zlot 90-lecia harcerstwa w Wielkopolsce, udział: w apelu na Placu Wolności oraz w Apelu Poległych pod Pomnikiem Armii "Poznań"

•    Rok harcerski 2002/03
01 września - Jubileuszowy Zlot 90-lecia harcerstwa w Wielkopolsce, apel kończący
17 września - udział w apelu pamięci zorganizowanym z okazji napaści wojsk radzieckich na Polske
12 października - Dni Papieskie - Msza Św. w kościele na ul. Fredry
08 - 10 listopada - biwak drużyny w Stęszewku
11 listopada - udział w uroczystościach związanych z 84 rocznicą odzyskania niepodległości
15 grudnia - udział w uroczystej mszy harcerskiej w poznańskiej Farze, której przewodził ks. bp. Z. Fortuniak, po Mszy Św. nastąpiło przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju prezydentowi oraz mieszkańcom Poznania
20 grudnia - pwd. Krzysztof Gaszak wraz z druhnami z II Szczepu "Dziadek" przekazał Betlejemskie Światło Pokoju wojewodzie wielkopolskiemu w Urzędzie Wojewódzkim
23 grudnia - przekazanie BŚP - podczas mszy roratniej - ks. proboszczowi z Parafii p.w. Św. Stanisława BiM na osiedlu Bolesława Smiałego
27 grudnia - udział w poznańskich uroczystościach związanych z 84 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego pod Pomnikiem Powst. Wlkp. oraz w apelu z okazji Święta Bohatera Hufca pod naszym hufcem
01 lutego - III Harcerski Turniej Koszykówki - zwycięstwo w kategorii starszoharcerskiej... wyniki
30 maja - zgodnie z Rozkazem KH L6/2003 nastąpiła zmiana na funkcji drużynowego. Dh. phm Tomasz Tritt zrezygnował z dalszego prowadzenia drużyny, a na tej funkcji zastąpił go dh Łukasz Buziak
Wyjątek z Rozkazu KH L6/2003:
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. W związku z rezygnacją zwalniam z funkcji drużynowego 149 PDH „Bzura”
phm. Tomasza Tritta
Druhowi Tomkowi dziękuję za wieloletnie kierowanie drużyną oraz reprezentowanie hufca w Drużynie Reprezentacyjnej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
3.3.2. Mianuję na funkcję p.o. drużynowego 149 PDH „Bzura”
dh. Łukasza Buziaka
30 czerwca - na posiedzeniu Komisji Stopni Instruktorskich Hufca "Piast" (Rozkaz KH L7/2003) dh Jacek Bąk oraz dh Filip Bąk otworzyli próby na stopień przewodnika. Ich opiekunem została dh hm Jadwiga Bogucka-Bąk

•    Rok harcerski 2003/04
27 września - ślub dh phm Tomasza Tritt z dh phm Joanna Celka - Młodej Parze życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia :-)
11 listopada - udział w uroczystościach związanych z 85 rocznicą odzyskania niepodległości
28 listopada - na posiedzeniu Komisji Stopni Instruktorskich Hufca "Piast" (Rozkaz KH L11/2003) dh Łukasz Buziak otworzył próbę na stopień przewodnika. Opiekunem został dh phm Tomasz Tritt
05/06 grudnia - biwak drużyny
21 grudnia - udział w uroczystej mszy harcerskiej w poznańskiej Farze, której przewodził ks. abp. S.Gądecki, po Mszy Św. nastąpiło przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju prezydentowi oraz mieszkańcom Poznania
22 grudnia - pwd. Krzysztof Gaszak wraz z dh Pawłem Cytryński i dh Tomaszem Wiśniewskim przekazali Betlejemskie Światło Pokoju Marszałkowi Wielkopolskiemu
23 grudnia - przekazanie BŚP - podczas mszy roratniej - ks. proboszczowi z Parafii p.w. Św. Stanisława BiM na osiedlu Bolesława Smiałego
pwd. Krzysztof Gaszak z dh Jackiem Bąkiem wraz z Kapelanem Chorągwi Wielkoplskiej dh phm Pawłem Kujawą przekazali Batlejemskie Światło Pokoju arsybiskupowi S.Gądeckiego
27 grudnia - udział w poznańskich uroczystościach związanych z 85 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego pod Pomnikiem Powst. Wlkp.
09 luty - Rozkaz KH L.2/2004 - w związku z rezygnacją pwd. Krzysztof Gaszk i pwd. Sławomir Żurek zostali skreśleni z listy instruktorów Hufca "Piast"
21 luty - XXIII Zimowy Bieg Sprawnościowy Zastępów Harcerskich Hufca ZHP "Piast" - w biegu wystartowały 2 zastępy ("Jastrzębie" - harcerski i "Bez Nazwy" - wędrowniczy). I tu już pierwsze sukcesy drużyny pod wodzą nowego drużynowego. W pionie harcerskim II miejsce zajął zastęp "Jastrzębie"
19-21 marca - biwak druzyny w Rogalinku, na którym to nastapiło oficjalne przekazanie drużyny
31 maj - Rozkaz KCh L.5/2004 - wyniki wyborów Zjazdu Chorągwi Wielkopolskiej ZHP z dnia 30 kwietnia 2004r
3.4 Mianowania na funkcję
Z dniem 4 maja 2004r. mianuję:
3.4.23. Przewodniczącym Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy Grodu Przemysława
phm. Tomasza TRITT
lipiec - obóz drużyny w ramach Zgrupowania Obozów Drużyn Hufca ZHP "Piast" w Niedźwiadach

•    Rok harcerski 2004/05
20 września - otwarcie próby na stopień przewodnika wyw. Julianowi Dąbrowskiemu - opienkunem został phm. Tomasz Tritt (Rozkaz KH L.7/2004)
28 października - Patent Drużynowego Harcerskiego otrzymał dh. Łukasz Buziak (Rozkaz KH L.9/2004)
11 listopada - udział w uroczystościach związanych z 86 rocznicą odzyskania niepodległości
21 listopada - Patent Drużynowego Zuchowego otrzymali dh. Filip Bąk oraz dh. Jacek Bąk. Zgodnie z Rozkazem KH L.10/2004 po podpisaniu w Zobowiązania Instruktorskiego w poczet instruktorów Hufca ZHP "Piast" przyjęci zostaną pwd. Filip Bąk oraz pwd. Jacek Bąk
04-06 grudnia - biwak drużyny w Rogalinku; Przyrzeczenie Harcerskie złożyly 3 osoby: Anna Kiepś, Adam Dąbrowski i Michał (Izaak) Szablewski.
19 grudnia - udział w uroczystej mszy harcerskiej w poznańskiej Farze, której przewodził ks. bp. Z. Fortuniak, po Mszy Św. nastąpiło przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju prezydentowi oraz mieszkańcom Poznania
22 grudnia - wyjątki z Rozkazu KH L.11/2004
13. Inne
13.1 Na wniosek Namiestniczki Drużyn Harcerskich, Starszoharcerskich i Wędrowniczych przyznaję stopień Harcerza Orlego
ćwikowi Łukaszowi Buziakowi (149PDH)
27 grudnia - udział w poznańskich uroczystościach związanych z 86 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego pod Pomnikiem Powst. Wlkp.
27 stycznia - Zgodnie z Rozkazem KH L.1/2005 po podpisaniu w Zobowiązania Instruktorskiego w poczet instruktorów Hufca ZHP "Piast" przyjęty zostanie pwd. Łukasz Buziak
02 lutego - udział 4 osób w kursie pomocy przedlekarskiej, dh. Julian Dąbrowski i dh. Michał Szablewski uzyskali brązową odznake ratownika medycznego
08-12 lutego - biwak zimowy drużyny w Skokach pod Poznaniem; dh. Julian Dąbrowski otrzymał stopień ćwika (12.02)