METODYKA

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego.

 

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka,

czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju

i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

 

Sposób, w jaki kształtujemy Państwa dzieci jest zgodny z metodyką harcerską opracowaną przez specjalistów i stosowaną przez dziesiątki tysięcy instruktorów w całej Polsce. Podczas spotkań z dziećmi, czyli na zbiórkach, biwakach, rajdach i obozach kształtujemy osobowość dziecka rozwijając ważne cechy i umiejętności, które pomogą im w życiu osiągnąć sukces: kreatywność, zdolności manualne, wyobraźnia, zdolności do komunikacji i współpracy z innymi, poczucie odpowiedzialności oraz posłuszeństwo wobec rodziców i przełożonych. Uczymy ich tego w sposób pośredni poprzez gry i zabawy, dzięki czemu dzieci nie nudzą się i nieświadomie opanowują nowe zdolności. Harcerstwo NIE ODCIĄGA DZIECI OD NAUKI. Kładziemy olbrzymi nacisk,  na równomierny rozwój. Prowadzimy zajęcia, które ułatwiają zapamiętywanie i pomagamy w nauce, gdy jest taka potrzeba.

HAL

Kontakt z dziećmi podczas 2 godzinnej zbiórki umożliwia nam w dosyć ograniczony sposób możliwości wychowywania dziecka, dlatego kładziemy olbrzymi nacisk na wspólny wyjazd wakacyjny nazywany HAL-em (Harcerską Akcją Letnią). Podczas HAL-u dzieci integrują się ze swoimi rówieśnikami, uczą się od starszych i są współodpowiedzialni za to, co dzieje się w obozie poprzez pełnienie wart, pomoc w przygotowywaniu posiłków i dbanie o porządek. Najważniejsze jednak podczas obozu nie są prace wykonywane codziennie, a bez których nie moglibyśmy funkcjonować (jak choćby wspomniane wcześniej przygotowywanie posiłków). Najważniejszy jest program, którym pracujemy, aby osiągnąć zamierzone wcześniej cele - np. integrację harcerzy, rozwinięcie ich zdolności do współpracy, czy rozwój patriotyzmu.

ROZWÓJ

"...wspieranie go we wszechstronnym rozwoju...". W ZHP kładziemy bardzo duży nacisk na rozwój harcerzy. Stosujemy w tym celu tzw. narzędzia metodyczne, które pomagają nam skłonić dzieci do nauki nawet takich elementów, które w szkole nie stanowią ich ulubionych przedmiotów (np. historia Polski). Jednym z takich narzędzi są próby na stopnie. Są one dobierane odpowiednio do wieku i możliwości dziecka, aby nie zniechęciło się dostając niewykonalne zadania, a jednocześnie, by nauczyło się czegoś nowego. Próby na stopnie obejmują zadania nie tylko ze sfery harcerskiej. Kładziemy nacisk, aby zawsze znalazły się punkty podkreślające wagę więzi rodzinnych (np. Będę pomagać rodzicom utrzymywać porządek w domu / znam ważniejsze daty związane ze świętami rodzinnymi - urodziny rodziców, rodzeństwa i dziadków, datę ślubu rodziców). Innym narzędziem są sprawności (np. sprawność "Igiełka": przyszyję samodzielnie łatę, guzik, oraz wyszyje swoje inicjały na kawałku materiału/ręczniku...)

 WSPÓŁPRACA

Nie ukrywamy, że każda forma współpracy jest przez nas bardzo ceniona. Zdarza się, że Państwo jako rodzice mają możliwości wsparcia drużyny w bardzo różny sposób, który nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Najprostszym sposobem wsparcia jest akcja przekazania 1% z podatku na drużynę. Inną formą może być np. dowiezienie harcerzy lub sprzętu na dworzec podczas wyjazdu na biwak. Kiedyś zdarzyło się, że szukaliśmy miejsca na biwak wędrowniczy (dla harcerzy powyżej 16 roku życia) i rodzice jednego z naszego harcerzy - dh Tomka Jagiełły zaproponowali nam nocleg w domku na ich działce. Nie sposób nam przewidzieć wszystkiego, ale przykładami pomocy, która byłaby również mile widziana może być przekazanie materiałów dydaktycznych w postaci bloków rysunkowych, pisaków, długopisów (np. w sytuacji, gdy rodzic posiada hurtownię artykułów piśmienniczych), lub wsparcie w postaci ciast na biwak urodzinowy drużyny. Kadra drużyny niemal bez przerwy ubiega się o pomoc sponsorów i wsparcie z różnych środowisk, fundacji oraz organizacji. Skutki są różne, ale ponieważ czasem osiągamy sukcesy, nie zaprzestajemy tych działań, lecz szukamy możliwie najlepszych rozwiązań i wsparcia.